Economie voor een eindige planeet

In ons najagen van het goede leven vandaag tasten we het fundament van ons welzijn morgen aan. Steeds nieuwe materiŽle consumptie is een voorwaarde geworden om ons maatschappelijk te ontplooien. We worden er echter niet gelukkiger van. We verliezen ieder perspectief op een blijvende en gedeelde welvaart.

Professor Tim Jackson stelt de noodzaak van economische groei ter discussie ťn wat het betekent welvarend te zijn. Hij biedt ons alternatieven om vol aan het leven deel te nemen zonder een beroep te hoeven doen op een onhoudbare accumulatie van materiŽle dingen. Hij biedt ons een perspectief op een transitie naar een ecologisch geletterde macro-economie, een verzoening van een goed leven met een eindige planeet.

"Tim Jackson beschrijft op unieke wijze
hoe de huidige structuren van productie
en consumptie een maatschappij hebben
gecreŽerd die verslaafd is aan onduurzame groei
en waarin tegelijk de kwaliteit van leven
niet of nauwelijks meer toeneemt.
Jackson biedt ook diep doordachte en inspirerende
perspectieven hoe deze 'lock in' kan worden
doorbroken. Een absoluut meesterwerk dat thuis
hoort in het rijtje klassiekers als Limits to
Growth
van Donella en Dennis Meadows en
Steady state economics van Herman Daly."

Arnold Tukker, TNO en bijzonder hoogleraar
Duurzaam Innoveren aan de Norwegian
University of Science and Technology (NTNU) in Trondheim

Inhoud

Dankwoord
Nieuwe ideeŽn voor een duurzame toekomst door Dirk Holemans
Omslag naar een duurzame economie door Hans Opschoor
Naar een nieuwe macro-economie door Peter Tom Jones e.a.

1 De verloren welvaart
2 Het tijdperk van onverantwoordelijkheid
3 Welvaart herdefiniŽren
4 Het dilemma van de groei
5 De mythe van de ontkoppeling
6 De 'ijzeren kooi' van het consumentisme
7 Het Keynesianisme en de 'Green New Deal'
8 Ecologische macro-economie
9 Zelfontplooiing, binnen grenzen
10 Welvaartsbeleid
11 De transitie naar een duurzame economie
12 Een blijvende welvaart
Bijlage 1 Het sdc-project voor het herdefiniŽren van de welvaart
Bijlage 2 Naar een ecologische macro-economie
Noten
Literatuur
Lijst van acroniemen en afkortingen
Index
Over de auteur


Over de auteur

Tim Jackson is hoogleraar duurzame ontwikkeling de Universiteit van Surrey en directeur van de Research Group on Lifestyles, Values and Environment (RESOLVE) aldaar. Sinds 2004 was hij Economics Commissioner van de Sustainable Development Commission (SDC), het onafhankelijke adviesorgaan van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Tim Jackson is als zodanig de auteur van het opzienbarende SDC-rapport Prosperity without Growth?, dat nu is omgewerkt en uitgebreid tot dit boek Welvaart zonder groei. Zijn vele andere publicaties staan vermeld in de literatuurlijst. Tim Jackson is wereldwijd een veelgevraagd spreker; hij adviseert regeringen. de VN, EU, Wereldbank en OESO.
Naast zijn academische werk is Tim Jackson een prijswinnende toneelschrijver met talrijke radiostukken voor de BBC op zijn naam.

Tim Jackson
Welvaart zonder groei
Economie voor een eindige planeet

vertaling Jan Matthieu en Jan Mertens

isbn 978 90 6224 494 2
gebonden
260 pagina's
met figuren
€ 14,95

download

Omslag (LR)
Omslag (HR)
Persbericht 03-09-2010 (pdf)
Lezing (pdf)

Video's (externe links)
De auteur over zijn boek
Lezing Tim Jackson

Foto's Jackson (HR)Voorwoord (pdf)
Hoofdstuk 1 (pdf)


Aanbevelingen

'Kan het anders? Kunnen we de economie anders denken? Is het denkbaar dat de obsessie met economische groei, de zucht naar steeds meer en steeds groter, plaats maakt voor een gerichtheid op de kwaliteiten van het leven en samenleven? Tim Jackson breekt de discussie open en laat zien hoe wat tot nu vrijwel ondenkbaar leek, een serieuze mogelijkheid is. Hij levert niet alleen een wetenschappelijke onderbouwing voor het anders denken maar biedt ook een perspectief op een andere wereld.
Dit is een inspirerend boek dat iedereen die zich afvraagt hoe het verder moet, wil lezen. Het zal hoe dan ook een substantiŽle rol gaan spelen in de discussie over een andere economie.'
Arjo Klamer,
hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit

'Welvaart zonder groei is verplichte kost voor iedereen bij wie de schrik om het hart sloeg bij het vooruitzicht dat de economie tijdens de crisis flink zou gaan krimpen. Wat hierbij wordt vergeten, is dat groei niet gelukkig maakt. In een samenleving zijn rijke mensen meestal gelukkiger dan armen, maar een samenleving die als geheel rijker wordt, wordt niet gelukkiger. Erger, de economische crisis is maar een klein probleem als we die vergelijken met, bijvoorbeeld, de energiecrisis, de klimaatcrisis, de voedselcrisis en de bevolkingscrisis waar we in de toekomst mee geconfronteerd worden. Het boek van Tim Jackson bevat een krachtig pleidooi over hoe de economische crisis kansen biedt om ons sterker op de toekomstige uitdagingen voor te bereiden.'
Esther-Mirjam Sent,
hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

'Dit boek geeft alle aanleiding en biedt de nodige input voor overheden, ngo's, bedrijven en consumenten om verandering in de praktijk gestalte te geven. Pas als nieuwe ideeŽn geconcretiseerd en gerealiseerd worden, zien en leren we namelijk wat de waarde ervan is.'
Biba Schoenmaker,
eigenaresse byoi en voorzitster van vereniging Solidair

'Welvaart zonder groei lokt in officiŽle kringen denken uit over het ondenkbare. Geen geringe prestatie! Ik hoop dat het de serieuze aandacht zal krijgen die het verdient.'
Herman E. Daly,
auteur van Steady-State Economics, ontvanger van de (knaw)-Heinikenprijs voor de milieuwetenschappen en de Honorary Right Livelihood Award van Zweden